השתתפות המדינה וגורמים נוספים בהעסקת מטפל זר בסיעוד

אפשרויות המימון בעלות העסקת עובד זר מגוונות ומשתנות ממעסיק למעסיק. השתתפות המדינה באמצעות ביטוח לאומי  ו/או גורמים נוספים אינה גורעת ואינה במקום קצבאות אחרות המשולמות למעסיק.

 

  1. ביטוח סיעודי פרטי / קופ"ח: בהתאם לתנאי הפוליסה - למעסיקים בעלי פוליסת ביטוח סיעודי ,פרטית או של קופת חולים,  ישנם תנאים שונים אשר מעניקה הפוליסה אותה רכשו, אך בכולן אמורה להיות השתתפות עבור העסקת מטפל זר, שכן עצם קבלת היתר ההעסקה מהווה אישור על מצב סיעודי המחייב טיפול והשגחה 24 שעות.
  1. משרד הביטחון: בהתאם לזכאות
  2. נכים וילדים בעלי מוגבלויות מקבלים קצבת "שירותים מיוחדים"
  3. הקרן לרווחת נפגעי השואה - 9 שעות טיפול שבועיות המומרות לכסף
  4. מעסיקים מעל גיל פרישה זכאים ל "גמלת סיעוד" ויקבלו השתתפות בהתאם לרמה שנקבעה להם ובאופן שבו הם בוחרים:
  • גמלה סיעוד באמצעות חברת סיעוד – החברה משמשת מעסיק נוסף ויש לרשום אצלה את המטפל. הסכום שתקבלו תלוי במספר השבועות וימי העבודה באותו חודש והוא שונה מחברה לחברה.
  • גמלה סיעוד בכסף - סכום קבוע המשולם ישירות לחשבון הבנק של הקשיש:

רמת זכאות

6

5

4

3

2

נקודות ADL

9.5 - 10.5

8 - 9

6.5 - 7.5

5 - 6

3.5-4.5

שעות שבועיות

26

21

17

12

10

ישירות לחשבון הבנק

5326

4506

3687

2838

2049

קרן נפגעי שואה -בכסף

1940