חיסונים

עובדי סיעוד זרים המבוטחים על ידי המעסיק בביטוח בריאות יכולים להתחסן בקופות החולים יחד עם מעסיקיהם הסיעודיים ללא קשר לשיוכם או אי שיוכם לקופה. כך, עובד זר המועסק אצל מטופל סיעודי, רשאי להגיע לקופת החולים אליה משויך המטופל ולהתחסן יחד עמו נגד הנגיף. בהמשך יש בכוונת משרד הבריאות לחסן את כל העובדים הזרים השוהים במדינת ישראל ללא קשר לבטוח רפואי שיש ברשותם, וזאת על מנת להוריד את התחלואה במדינה.

עבודה ומנוחה בתקופת הסגר

העובד הזר המועסק בענף הסיעוד מתגורר בבית המטופל, זכאי ליום מנוחה שבועי. בשל הסגר העובד נדרש לשהות בבית המטופל גם ביום המנוחה ובזמן זה הוא פטור מכל עבודה. ככל והעובד אינו מועסק ביום זה, אין להתייחס לכך כיום עבודה נוסף ולא נדרש על כך תגמול. ביום המנוחה רשאי העובד לצאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות וההגבלות שנקבעו.