היתרי העסקה ואשרות

בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות

טופס ג'-הצהרה על ויתור סודיות

טופס ה'- מטופל העומד להשתחרר מבי"ח

בקשה להארכת אשרת עבודה- ויזה

נוהל הגשת בקשה להיתר העסקה בענף הסיעוד

טופס ב'- התחייבות מעסיק

חגים עובדים זרים

ימי חג אוזבקיסטן 2022

ימי חג רומניה 2022

ימי חג פיליפינים 2022

ימי חג נפאל 2022

ימי חג מולדובה 2022

ימי חג הודו 2022

ימי חג גאורגיה 2022

ימי חג אוקראינה 2022

ימי חג סרילנקה 2022

נהלים

נוהל וועדה הומניטרית 5.3.0006

אגרת למעסיק 2020

הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

נוהל עובדת בהריון - שמירת לידה

Payment for work on holidays

הגבלות על החלפת עובד זר בסיעוד

החרגה לתשלום הודעה מראש

הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

הריון ולידה של מטפלת זרה

חוזה העסקה גנרי מאושר בסיעוד

טבלת ישובים גאוגרפית מאי 2014

תשלום בגין עבודה בימי חג

העסקת מטפל זר בעת אשפוז מטופל

אישור משפחה ליציאת מטפל לחופשת מולדת

נוהל יציאה לחופשת מולדת

נוהל תשלום בגין ימי מחלה מטפל זר

נוהל עבודה ביום חג

שומרים על המטופלים ועל כבודם- עברית

שומרים על המטופלים ועל כבודם- אנגלית

שומרים על המטופלים ועל כבודם- רוסית

שומרים על המטופלים ועל כבודם- הינדי

צבירת ימי חופשה ותקופת חלת רוסית

צבירת ימי חופשה ותקופת חלת אנגלית

צבירת ימי חופשה ותקופת חלת עברית

רוסית - הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

אנגלית - הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה

תקציר תנאי סף לוועדה הומניטארית

גמלת סיעוד וקרן נפגעי שואה

בקשה לגמלה בכסף חוס

בקשה לקבלת קרן נפגעי שואה

סכומי גמלה בכסף ינואר 2021

תביעה לגמלת סיעוד

בקשה להחמרת מצב גמלת סיעוד