תחשיב סיום שנה / Оплата на конец года / Calculation End of Year
תאריך תחילת עבודה ראשוני

תחשיב סיום שנה חודשי/ימי זכאות לתשלום
תקופת החישוב מתאריך עד תאריך
דמי הבראה Recuperation Bыздоровления
ימי עבודה בחג Working on holidays Праздники
סה"כ לתשלום המעסיק Total sum to be paid Bсе Cумма выплачиваемая
מס' ימי חופשה שנתית שלא מומשו/שולמו בשנתיים האחרונות, לא כולל השנה האחרונה
מס' ימי חופשה שנוצלו בשנה האחרונה
ימי זכאות לחופשה שנתית
לידיעה בלבד: פדיון יום חופשה 212 ₪
ימי חופשה לפי ותק יתרת ימי חופשה
הבהרה: ניתן לפדות את ימי החופשה בכסף רק בתום תקופת ההעסקה או בעת יציאה לחופשה בפועל. מעסיק שמשלם לעובד את ימי החופשה שלא ביציאה לחופשה בפועל, מסתכן בתשלום כפול בסיום ההעסקה. ניתן לצבור ימי חופשה עד 3 שנים.
ראה הרחבה בהנחיה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה . IMPORTANT NOTE:According to the Israeli law you can accumulate vacation days up to 3 years. Annual vacation is to be paid at the end of employment or when going on actual vacation
יודגש כי מסמך זה ניתן כשירות בלבד ולא מהווה בשום צורה מסמך משפטי מחייב כלפי הלשכה או עובדיה ואינו מחליף ייעוץ משפטי/מקצועי ט. ל .ח
תאריך תשלום: ____________________ חתימה:__________________
יודגש כי מסמך זה ניתן כשירות בלבד ולא מהווה בשום צורה מסמך משפטי מחייב כלפי הלשכה או עובדיה ואינו
מחליף ייעוץ משפטי/מקצועי ט. ל .ח