מחשבון זה ניתן לכם כשירות חינם על מנת שתוכלו לחשב את התשלומים המגיעים למטפל/ת שלכם בכל סוף שנת עבודה ובסיום ההעסקה כתוצאה מפיטורין או התפטרות.

תעריף ליום הבראה: 378 ₪

תעריף ליום עבודה בחג/בחופש שבועי: 361.68 ₪

תעריף יום עבודה/חופש שנתי: 212 ₪.

לחצו כאן למחשבון

לצורך ביצוע התחשיב באופן מדויק ככל האפשר עליכם לדעת את הנתונים הבאים :

תקופת ההעסקה: תאריך התחלה - תאריך סיום

 

 

האם העובד פוטר

כן/לא

האם הפיטורין הם בשל פטירת המעסיק

כן/לא

מס' ימי חופשה שנתית שלא מומשו/שולמו בשנתיים האחרונות, לא כולל השנה האחרונה

 

מס' ימי חג/ חופש שבועי בהם הועסק העובד ולא שולמו לו בשנה האחרונה

 

עבור מטפלים המקבלים חלק מהשכר מחברת סיעוד – שכר ברוטו אחרון כפי שמופיע בתלוש

 

האם חברת הסיעוד שילמה מידי חודש את חלקה בדמי הבראה

כן/לא

האם חברת הסיעוד שילמה מידי חודש את חלקה בחופשה שנתית

כן/לא

האם חברת הסיעוד שילמה מידי חודש את חלקה בחופשות חג

כן/לא

יודגש כי תחשיב זה ניתן כהצעה בלבד ואין לראות בו מסמך משפטי מחייב.

  • מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום
  • במקרה של העסקה משותפת עם חברת סיעוד התחשיב מתבסס על אחוז המשרה בחודש המלא האחרון, ככל שהיו שינויים באחוז המשרה במהלך תקופת העבודה יש לפנות לקבלת נתונים מפורטים מחברת הסיעוד ולבצע תחשיב בהתאם.
  • חישוב גמל - חברת סיעוד מחויבת בתשלום גמל 6.5% מהחודש הראשון, בעוד המעסיק מחויב רק מהחודש השביעי. ולכן - לעובדים שקיבלו חלק מהשכר מחברת סיעוד קיימת יתרת זכות עבור 6 החודשים הראשונים שאין לקזז אותם מהסך הכל לתשלום
  • חישוב פיצויים - חברת סיעוד מחויבת בתשלום פיצויים של 8.33% מהחודש הראשון, בעוד המעסיק מחויב רק  6% מהחודש השביעי במקרה של התפטרות. במקרה של פיטורין המעסיק מחויב בתשלום של 8.33% מהחודש הראשון, לאחר שנת עבודה מלאה.
  • במחשבון עשוי להתבצע קיזוז של ימי חופשה שנתית מימי ההודעה המוקדמת במקרה של פטירת המעסיק בהתבסס על הוראות החוק במקרה של פיטורין בתום לב.
  • אין חברת יד ביד סיעוד ורווחה בע"מ ו/או מי מעובדיה אחראים לכל נזק שהוא, ככל שנגרם כזה למי מהצדדים עקב טעות כלשהיא.