המפגש בין המטפל למעסיק הוא לפני הכל מפגש בין שני אנשים שהולכים לחלוק מגורים וחיים משותפים, כאשר האחד זקוק לעזרה, השגחה וטיפול והשני עזב את מולדתו ומשפחתו במטרה להתפרנס בכבוד.

 לפני הכל על המטפל, המעסיק ובני משפחתו לנהוג האחד בשני בכבוד וברגישות במסגרת החובות והזכויות המגדירים את ההתקשרות ביניהם. חובות המטפל הן זכויות המעסיק ולהיפך:

חובות המטפל – זכויות המעסיק

חובות המעסיק – זכויות המטפל

 • להשגיח על המעסיק ולהבטיח את שלומו בביתו ומחוצה לו
 • לדאוג לניקיון סביבתו האישית של המעסיק
 • לסייע ולהבטיח את תזונתו של המעסיק
 • סיוע ברחצה והלבשה
 • מתן תרופות מרשם במועד ובמינון שנקבעו
 • עזרה והשגחה בשירותים ו/או החלפת חיתולים באופן שוטף
 • סיוע בניידות – הליכה/ מקל/הליכון/כסא גלגלים
 • ליווי המעסיק לטיפולים ולבדיקות רפואיות
 • ליווי המעסיק לביקורים ומפגשים משפחתיים וחברתיים
 • סיוע בביצוע סידורים שונים (בנק, דואר וכד') וללוות אותו
 • עזרה והשגחה בלילות
 • עדכון מידי של בני המשפחה בכל שינוי פיסי/רגשי במצב המעסיק
 • מגורים ולינה בבית המעסיק במהלך השבוע
 • לספק למטפל לפחות שמונה (8) שעות מנוחה ביממה, בכפוף לצרכים המיוחדים של המעסיק
 • 25 שעות מנוחה רצופות בשבוע – יום המנוחה השבועי
 • ימי חג וחופשה שנתית בהתאם להוראות החוק
 • תשלום השכר באמצעות הפקדה לחשבון הבנק או בשק . לא יאוחר מהיום ה – 9 של החודש הבא
 • תוספת תשלום כחוק עבור עבודה ביום המנוחה/החג. לא יאוחר מהיום ה – 9 של החודש הבא
 • ביטוח רפואי
 • מגורים הולמים וכלכלה ראויה
 • שכר ברוטו שלא יפחת משכר המינימום במשק
 • הפרשות/תשלומים חודשיים לגמל ולפיצויים בגובה של 12.5% משכר הברוטו
 • תשלום דני הבראה בתום כל שנת עבודה
 • במקרה של מלחמה, אסון או נסיבות דומות אחרות לספק סיוע והגנה סבירים.