עלויות העסקה ואפשרויות מימון

אפשרויות העלויות והמימון העסקת עובד זר מגוונות ומשתנות ממעסיק למעסיק ותלויות בגורמים שונים.