הצעה לתחשיב סיום העסקה / Расчет при увольнении с работы / Dismissal / Employment Calculation
תקופת ההעסקה
חישוב אוטו' שנים חישוב אוטו' חודשים
במקרה של העסקה משותפת עם חברת סיעוד התחשיב ייערך לפי אחוז המשרה בחודש המלא האחרון,
ככל שהיו שינויים באחוז המשרה במהלך תקופת העבודה יש לפנות לקבלת נתונים מפורטים מחברת הסיעוד ולבצע תחשיב בהתאם.

תחשיב בהתאם לאחוז המשרה היחסי של החברה והמעסיק חודשי/ימי זכאות לתשלום לתשלום המעסיק too be paid by the employer выплачиваемая работодателем לתשלום חברת הסיעוד by the agency Оплачивается фирмы
דמי הבראה Recuperation Bыздоровления
מספר ימי הבראה שלא שלמו בשנה אחרונה Recuperation Bыздоровления
פיצויים Compensation Bозмещение
גמל Pension Пенсия
ימי עבודה בחג Working on holidays Праздники
מס' ימי חופשה שנתית שלא מומשו/שולמו בשנתיים האחרונות, לא כולל השנה האחרונה
מס' ימי חופשה שנוצלו בשנה האחרונה
זכאות למספר ימי חופשה שנתית בשנה אחרונה
הודעה מוקדמת advance notice
סה"כ לתשלום Total sum to be paid / Bся выплачиваемая cумма
לתשלום ע"י חברת הסיעוד Paid by the agency / Оплачивается фирмой
יתרה לתשלום ע"י המעסיק Balance too be paid by the employer / Баланс выплачиваемый работодателем
יודגש כי מסמך זה ניתן כשירות בלבד ולא מהווה בשום צורה מסמך משפטי מחייב כלפי הלשכה או עובדיה ואינו מחליף ייעוץ משפטי/מקצועי ט. ל .ח
תאריך תשלום: ____________________ חתימה:__________________
יודגש כי מסמך זה ניתן כשירות בלבד ולא מהווה בשום צורה מסמך משפטי מחייב כלפי הלשכה או עובדיה ואינו
מחליף ייעוץ משפטי/מקצועי ט. ל .ח