העסקת מטפל ללא אשרת עבודה בתוקף היא העסקה בלתי חוקית ולא ניתן לקבל השתתפות כספית בלעדיה!

כחברה מורשית אנו פועלים בממשק מקוון מול רשות האוכלוסין ומגישים עבורכם את הבקשה להיתר ולהארכתו, לאחר שבדקנו שכל המסמכים הנדרשים מצורפים.

העסקת מטפל ללא אשרת עבודה בתוקף היא העסקה בלתי חוקית ולא ניתן לקבל השתתפות כספית בלעדיה!

מטפל זר רשאי לשהות בישראל עד 63 חודשים, שהותו תוארך מעבר לזמן במקרה שהוא הועסק באופן רצוף אצל אותו מעסיק לפני שהסתיימו 51 חודשים מיום כניסתו לארץ, או במקרה בו הוא עבר לעבוד אצל בן הזוג.

לא ניתן לקבל אשרת עבודה לתקופה של פחות משנה ויש לחדש אותה כל שנה באופן מקוון באמצעות חברה מורשית בלבד אשר המעסיק והעובד רשומים אצלה.

להלן המסמכים והתנאים להגשת הבקשה:

  • טופס בקשה חתומה
  • אישור תשלום אגרה בסך 180 ₪
  • היתר העסקה בתוקף למעלה משנה
  • דרכון בתוקף למעלה משנה וחצי
  • אישור מרופא משפחה לעובד השוהה מעל 51 חודשים בישראל

שירותים נוספים