כחברה מורשית אנו פועלים בממשק מקוון מול רשות האוכלוסין ומגישים עבורכם את הבקשה להיתר ולהארכתו לאחר שווידאנו כי הבקשה נשלחת בצרוף כל המסמכים הנדרשים. 

הגשת הבקשה באמצעותנו אינה כרוכה בתשלום נוסף והיא חלק מסל השירותים הרחב של לקוחותינו.

 

לידיעתכם: העסקת עובד זר ללא היתר היא עבירה פלילית!

 מי שתביעתו לקצבת שירותים מיוחדים נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר בקצבת ניידות, רשאי לבקש "חידוש דיון" בעניינו במוסד לביטוח לאומי לצורך הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

מי זכאי לקבלת היתר העסקה?

 

תנאי מקדים

מסמכים שיש לצרף לבקשה

תוקף ההיתר/הערות

מגיל פרישה ומעלה המקבל גמלת סיעוד

מרמה 3 ומעלה

אין

ארבע שנים

מגיל פרישה ומעלה המקבל גמלת סיעוד ברמה 2

צבירה של 4.5 נקודות במבחן התלות של ביטוח לאומי

תוצאות מבחן התלות

ארבע שנים

מגיל פרישה ומעלה שאינו זכאי לגמלת סיעוד בשל הכנסות גבוהות

ביצוע מבחן תלות

בקשה לביצוע הערכת תלות

ארבע שנים

 מעל גיל 85  

אין

סיכום רפואי מרופא משפחה. ובנוסף דוח תפקודי ממרפאת אחיות - דוח ADL

ארבע שנים

חולה אונקולוגי

אין

סיכום רפואי מרופא אונקולוג

היתר לשנה עם אפשרות הארכה

לפני שחרור מב"ח או מוסד רפואי

המלצת המוסד וצפי שחרור

סיכום רפואי מהמוסד כולל צפי שחרור

שלושה חודשים עם אפשרות הארכה לארבע שנים

הורים שכולים/אלמנות צה"ל

מוכרים ע"ח אגף השיקום של משרד הבטחון

אישור אגף השיקום. מסמכים רפואיים

ארבע שנים

נכה צה"ל/פעולות איבה

זכאות של 17 שעות ביום

תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי

ארבע שנים

נכה עבודה

אישור מהביטוח הלאומי על הכרה כנכה עבודה ברמה של "סיוע מרובה" או "תלוי בזולת"

ארבע שנים

מגיל 18 ועד גיל פרישה

מקבל קצבת שירותים מיוחדים

אישור קצבת שר"ם

ארבע שנים

 

קטין - מתחת לגיל 18 המקבל קצבת נכות בשיעור 100% לפחות: 

 הוכח להנחת דעתה של וועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד, כי התקיימו לפחות אחת מן הנסיבות המפורטות להלן וכי יש הצדקה למתן היתר:

  • הימצאותו של המטופל הקטין במסגרת לימודית/ טיפולית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית.

  • הקטין זקוק לליווי או השגחה תמידית במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/ טיפולית.

  • התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בקטין במשך השעות בהם הוא נמצא בביתו (כגון הצורך בטיפול מיוחד גם בשעות הלילה)

קבלת היתר להעסיק מטפל זר היא תהליך פשוט וקצר לזכאים וניתן להגישה באופן  עצמאי מקוון. קבלת ההיתר כרוכה בתשלום אגרה בסך 310 ₪.

שירותים נוספים