העסקת מטפל זר מחייבת עמידה בכל הוראות החוק

אתם חייבים לצידכם חברה שתלווה אתכם בתהליך לכל אורך הדרך ותבטיח לכם סל שירותים רחב ומקצועי, ידע, ניסיון והיתר מהמדינה

העסקה באמצעותנו מבטיחה לכם כי תעמדו בכל דרישות החוק והנוהל, להתעדכן בשינויים ובהנחיות המתפרסמים מעת לעת ולקבל תחשיבי שכר וזכויות. אנחנו מבצעים מעקב ממוחשב ומטפלים עבורכם בחידוש ההיתר, האשרה והביטוח הרפואי, המהווים תנאי יסוד להעסקה חוקית.

הגם שהעסקת מטפל זר שונה בתכלית מהעסקה רגילה היא עדיין כפופה לכל חוקי ההעסקה, בכלל זה: שכר מינימום, חופש, חגים ומנוחה, דמי הבראה, גמל ופיצויים. מצב זה מייצר לא מעט פרשנויות, בלבול וחוסר הגיון ולכן אנחנו מנהלים עבורכם מאבק ארוך ועיקש לחקיקת הסדר העסקה ייעודי למטפל זר בסיעוד, במסגרתו אנו דורשים, בין היתר, לבטל את הדרישה לתשלומי גמל משום שהעובדים אינם יוצאים לפנסיה בישראל ותקופת עבודתם כאן מוגבלת בזמן ולהמיר את התשלום לפיצויים ישירות לעובד בתשלום לקרן פיצויים שישולם לעובד רק בצאתו מהארץ.

חשוב לדעת: גם במקרה בו איתרתם מטפלת שברצונכם להעסיק הוראות החוק קובעות כי על המעסיק והמטפל להירשם אצל חברה בעלת היתר אשר תיקח על עצמה את האחריות  אל מול המדינה לספק להם סל שירותים, ליווי ובקרה בתשלום עמלת השמה מלאה.

שירותים נוספים