החברה פועלת למעלה מ- 20 שנה ומציעה שירותים בפרישה ארצית באמצעות ארבעה סניפים וצוות גדול ומקצועי הפועל תחת פיקוח ובקרה המבטיח ללקוחותינו שירות מקצועי, אישי וזמין.

העסקת מטפל זר באמצעותינו מבטיחה לכם סל שירותים רחב וסיוע פעיל למיצוי מלא של כל זכויותיכם והכספים המגיעים לכם. 

השמת מטפל זר, כמו העסקתו, אינה דומה להשמה ולהעסקה של עובד ישראלי, היא מעוגנת בהוראות נוהל ומחייבת ליווי מקצועי של חברה המחזיקה בהיתר מהמדינה לעסוק בתחום. לא בכדי קובעות הוראות החוק והנוהל כי על החברה לעסוק אך ורק בתיווך, טיפול והשמה של מטפלים זרים לסיעוד וכי כל מעסיק ומטפל זר חייבים להיות רשומים בחברה מורשית.

"יד ביד" מחזיקה בהיתר מטעם מדינת ישראל לעסוק בתיווך, טיפול והשמת מטפלים זרים לסיעוד